Vize ve Askerlik

İngiltere Vizesi

18 Yaş Altı Ebeveyni İle Seyahat Etmeyecek Olan Çocuk Ziyaretçi İçin Gerekenler ;

Daha fazla bilgi için lütfen www.ukvisas.gov.uk adresini ziyaret ediniz.

Lütfen dikkat: 31 Mart 2009 tarihinden itibaren, Birleşik Krallık’ ta eğitim kursuna katılmak isteyen bütün öğrenci başvurularının, sponsor listesinde görünen ve lisans numarasına sahip olan kayıtlı bir eğitim kurumu tarafından sponsor edilmiş olmaları gerekecektir. Gidecekleri kurumun listeye kayıtlı olup olmadığını öğrenmek isteyen öğrenciler, http://www.ukvisas.gov.uk/en/howtoapply/infs/inf2visitors#16052812 adresine bakarak bunu yapabilirler.

Vize görevlilerinin başvurunun sebebini anlaması son derece önemlidir. Bu nedenle değerlendirme sürecine yardımcı olabilmek amacıyla, bütün yazışmaların/mektupların İngilizce’ye çevrilmeleri önerilmektedir. İngilizce çevirilerinin noter tasdikli olmaları gerekmemektedir.

Kontrol Listesi:
1. VAF1A Başvuru formu, Online olarak doldurulması gerekmektedir
2. İçinde boş vize sayfaları bulunan geçerli pasaport
3. Eğer varsa eski pasaportlarınız.
4. Bir adet yakın zamanda çekilmiş vesikalık fotoğraf – bilgisayarda taranmış kopyalar kabul edilmez – (fotoğraflar beyaz arka zeminde çekilmiş olmalı ve başvuru formuna yapıştırılmalıdır)
5. Geçerli pasaportunuzun 1’den 4’e kadar olan sayfalarının fotokopileri
6. Doğru vize harcı sadece (Türk Lirası olarak)
7. Birleşik Krallık’ta okula gidecek olan çocuklar için;

Birleşik Krallık’taki üniversite/okul/kolejden, aşağıdaki bilgileri içeren geçerli bir kabul
mektubu: [aslı+fotokopisi] İNGİLİZCE OLMASI ZORUNLUDUR
• Kurs ücreti ve ödendi ise makbuzu,
• Konaklama detaylarınız ve tutarı,
• Haftada kaç saat eğitim göreceğiniz,
Kursun başlangıç ve bitiş tarihleri,
8. Birleşik Krallık’ta okula gidecek olan çocuklar ve diğer çocuk ziyaret başvuruları için Maddi durumu gösterir belgeler (ebeveynin/yasal velinin)
• Maaş bordroları veya gelirini gösterir belgeler (aslı+fotokopileri),
• Eğer iş sahibi ise, firmanın belgeleri: Ticaret Odası kaydı, en son vergi levhası, şirket
imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi (fotokopileri), ilgili paragrafların İngilizce’ye
tercüme edilmesi zorunludur
• Banka cüzdanları veya bakiye gösteren banka mektupları (asılları+fotokopileri),
Banka mektup İngilizce olması zorunludur
Malvarlığı varsa, bunu kanıtlayıcı belgeler
9. Seyahat ve bakım planlarını gösterir belgeler: İngilizce olması zorunludur
• Refakatli: Seyahat planları konusunda kanıt (refakatçinin adını gösteren ve
İngiltere’ye giden uçuş ya da diğer seyahat aracı ile ilgili, rezervasyon gibi bir belge),
• Refakatçisiz: Karşılama planları konusunda kanıt (başvuran kişiyi bekleyen ya da
karşılayan kişi ya da kurumdan belge – örneğin okul ya da kamptan bir mektup),
İngiltere’de kaldığı sürece çocuğa nerede ve nasıl bakılacağı ile ilgili belge
10. Eğer öğrenci iseniz: Öğrenci kayıt belgeniz, eğitim belgeleriniz (asılları)
11. Aile fertlerinin listesi – vukuatlı nüfus kayıt belgesi
12. Sponsorunuzdan (eğer varsa):
a. Sponsorunuz tarafından imzalanmış davet yazısı. [aslı+fotokopisi] İngilizce olması
zorunludur.
b. Birleşik Krallık’ta uygun konaklama imkanlarını gösteren belgeler [aslı+fotokopisi]
örneğin sponsorunuzun adresini ve gönderildiği kişinin ismini gösteren elektrik,
su faturaları vb.
13. 18 yaşının altında anne-baba/veli ile seyahat etmeyen tüm çocuklar yanlarında, ebeveynleri/yasal
velileri tarafından, çocuklarının seyahat etmelerine izin verdiklerini teyit eden noter tasdikli
muvaffakatname (aslı+fotokopisi) İNGİLİZCE OLMASI ZORUNLUDUR.

Genel Ziyaretçiler İçin Gereken Belgeler

Daha fazla bilgi için lütfen www.ukvisas.gov.uk adresini ziyaret ediniz.

Koyu renkle belirtilenler getirilmesi zorunlu olanlardır. İlgili kuralların gerekliliklerini yerine getirmek müracaatçının sorumluluğunda olduğundan, belirtilen dokümanların sunulmamasının başvurunun reddedilmesine yol açabileceğini müracaatçılara bildiririz. Vize görevlisi kararını sunmuş olduğunuz kanıtlar doğrultusunda alacaktır. Vize görevlinin kişisel koşullarınız kadar, başvurunuzun nedenlerini de anlamaları büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle bütün yazışmaların/mektupların İngilizce’ye tercüme edilmesini bu değerlendirme sürecine yardımcı olması açısından önermekteyiz.

Belgelerin tercümelerinin noter tasdikli olması gerekmemektedir.

Kontrol Listesi:
1. VAF1A Başvuru formu, Online olarak doldurulması zorunludur.
2. İçinde boş vize sayfaları bulunan geçerli pasaport
3. Eğer varsa eski pasaportlarınız
4.İki adet yakın zamanda çekilmiş vesikalık fotoğraf – bilgisayarda taranmış kopyalar olmamalı- (fotoğraflar beyaz arka zeminde çekilmiş olmalı ve başvuru formuna yapıştırılmalıdır)
5. Geçerli pasaportunuzun 1-4e kadar olan sayfalarının fotokopileri
6. Doğru vize harcı sadece Türk Lirası olarak
7. Maddi Durumu Gösterir Belgeler
a. Maaş bordroları veya gelirinizi gösterir belgeler [asılları + fotokopileri]
b. Eğer iş sahibi iseniz firmanızın belgelerini sağlayınız: Ticaret Odası kaydı, en son vergi levhanız, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi [fotokopileri] İlgili
paragrafların İngilizce’ye tercüme edilmesi zorunludur.
c. Banka cüzdanları veya Banka Yazıları (asılları + fotokopileri – Minimum son 2 aya ait hesap hareketleri – Özellikle bu amaç için bankanızdan antetli kağıda
hesap dökümü istenebilir.] Banka yazısının İngilizce olması zorunludur.
d. Ailenizin maddi durumunu gösterir belgeler örneğin onların maaş bordroları, banka cüzdanları. [asılları ve fotokopileri]
e. Malvarlığınız varsa bunu kanıtlayıcı belgeler [Noter tasdikli kopya önerilir]
8. Eğer çalışıyor iseniz, izinli olduğunuzu belgeleyen antetli bir kağıda yazılmış, işvereninizden resmi bir yazı [aslı + fotokopi] İngilizce olması zorunludur..
9. Eğer öğrenci iseniz, lütfen öğrenci kayıt mektubunuzu ekleyiniz [aslı + fotokopi]
10. Sponsorunuzdan(eğer varsa): Sponsorunuz tarafından imzalanmış davet yazısı ( [aslı + fotokopi] ve Birleşik Krallık’taki maddi durumunu gösteren kanıtlar [aslı + fotokopisi] İngilizce olması zorunludur Birleşik Krallık’taki yasal kalma iznini gösterir belgeler, maddi imkanları ve uygun konaklama imkanlarını gösterir belgeler (fotokopileri)
11. Birleşik Krallık’ta uygun konaklama imkanlarını gösteren belgeler [aslı + fotokopi] örneğin sponsorunuzun adresini ve gönderildiği kişinin ismini gösteren elektrik, su faturaları vb.
12. 18 yaşının altında anne-baba/veli ile seyahat etmeyen tüm çocuklar, yanlarında anne-baba/velileri tarafından seyahat etmelerine izin verdiklerini teyit eden noter tasdikli muvaffakatname. [Aslı+fotokopi] İngilizce olması zorunludur.
13. Erkek müracaatçılar askerlik durumlarını açıklayıcı belge getirmelidirler [fotokopi] İngilizce olması zorunludur.

PBS T4 Genel Öğrenci Vizesi İçin Gereken Belgeler

Daha fazla bilgi için lütfen www.ukvisas.gov.uk adresini ziyaret ediniz.

Lütfen dikkat: Birleşik Krallık’ ta eğitim kursuna katılmak isteyen bütün öğrenci başvurularının, sponsor listesinde görünen ve lisans numarasına sahip olan kayıtlı bir eğitim kurumu tarafından sponsor edilmiş olmaları gerekecektir. Eğitim görmeyi amaçladıkları kurumun Department for Innovation, Universities and Skills register’a kayıtlı olduğundan emin olmalıdırlar. Gidecekleri kurumun listeye kayıtlı olup olmadığını öğrenmek isteyen öğrenciler, www.dcsf.gov.uk/providersregister adresine bakarak bunu yapabilirler. Bu sayfayı açtıktan sonra öğrenciler arama kaydına tıklayıp gidecekleri eğitim kurumunun detaylarını girmelidirler. Bu sitede kayıtlı olmayan bir kurumda öğrenim görmek isteyen bir öğrencinin başvurusu reddedilecektir. Vize görevlisinin kişisel koşullarınız ile birlikte, başvuru yapmaktaki nedenlerinizi de anlamaları çok önemlidir. Bu nedenle, değerlendirme sürecine yardımcı olabilmek amacıyla, bütün yazışmaların/mektupların İngilizce’ye çevrilmeleri önerilmektedir.

Bütün belgelerin orijinal olmaları gerekmektedir. İngilizce çevirilerinin noter tasdikli olmaları gerekmemektedir.

Kontrol Listesi:
1. VAF9 Ek 8 Başvuru formu, online olarak http://www.visa4uk.fco.gov.uk web sitesinden doldurulmalıdır.
2. İçinde boş vize sayfaları bulunan geçerli pasaport
3. Eğer varsa eski pasaportlarınız.
4. Bir adet yakın zamanda çekilmiş vesikalık fotoğraf – bilgisayarda taranmış kopyalar olmamalı- (fotoğraflar beyaz arka zeminde çekilmiş olmalı ve başvuru formuna yapıştırılmalıdır)
5. Geçerli pasaportunuzun 1-4e kadar olan sayfalarının fotokopileri
6. Doğru vize harcı sadece Türk Lirası olarak
7. Birleşik Krallık’taki eğitim kurumundan Öğrenime Kabul Teyidi (Confirmation of Acceptance for studies) – CAS- referans numarası

CAS referans numarası ile ilgili bilgiler www.visainfoservices.com adresinden temin edilebilir.

Lütfen dikkat: CAS referans numaraları en az aşağıdaki düzeylerde olan kurslar için alınabilir:
• National Qualification Framework (NQF) 3. düzey veya eşdeğeri olanlar
• Common European Frame referansına göre İngilizce’de B1 düzeyinde veya eşdeğeri olanlar (Birleşik krallık’ta B2 seviyesinden başlamak üzere)

8. CAS referans numarasını alabilmek için eğitim kurumuna sunmuş olduğunuz tüm orijinal ve fotokopileri temin edilmelidir.
9. Maddi Durumu Gösterir Belgeler: Paranın minimum 28 gün boyunca hesabınızda bulunuyor olması zorunludur. Bu 28 günlük sürenin son günü başvurunuzu yaptığınız tarihi izleyen ilk 1 ay içinde olmalıdır.
Bununla birlikte burada belirtildiği şekilde başvurunuzu destekleyen belgeleri sunmanız zorunludur.
Londra içi ( lütfen bakınız www.visainfoservices.com)
9 ay ve daha az: Kurs ücreti+kursun her takvim ayı için £800
9 aydan fazla: İlk yılın kurs ücreti+ilk yılın masraflarını karşılamak için £7200
Londra dışı
9 ay ve daha az: Kurs ücreti+kursun her takvim ayı için £600
9 aydan fazla: İlk yılın kurs ücreti+ilk yılın masraflarını karşılamak için £5400
Kurs ücretleri ve yaşam masrafları için yapılmış ödemelerin kanıtları (fatura veya makbuz asıl eğitim kurumundan olmalıdır; bir aracının vereceği makbuz kabul edilmeyecektir)
Ön ödeme yapılmış ise, kalan bakiyenin yukarıda belirtilen rakamlara göre gösterilmesi gerekmektedir.
Kabul edilebilir belgeler:
• Kişisel/ebeveynin/yasal vasinin banka veya yatırım cüzdanı
• Bankadan hesap içeriklerini açıklayan mektup
• Devlet/burs veren kurumdan/”uluslararası” şirketten mektup (bu mektupta başvuru sahibinin adı, finansal sponsorun adı ve iletişim bilgileri, yazıldığı tarih, burs süresi, bursun miktarı veya bütün kurs ücretlerini ve masrafları ödeyeceklerini belirten bir yazı olmalıdır)
İnternetten yazdırılan banka bilgileri banka tarafından damgalanmalı ve imzalanmalıdır.
10. Vukuatlı nüfus kayıt bilgisi

Fotoğraf Kuralı
Fotoğraflar size rehberlik içindir.Aşağıda Kabul edilir ve kabul edilemez fotoğrafların örnekleri verilmektedir.

• Kabul Edilebilir Fotoğraflar


Amerika Vizesi

Bordrolu Çalışanlar İçin Vize Başvuru Belgeleri

• Şirketin antetli kağıdına kaşeli ve imzalı olarak, Amerika konsolosluğa hitaben, işveren tarafından yazılmış şirketteki görevinizi, seyahat detaylarını ve vize talebiniz
belirten dilekçe.
• Şirketin imza sirküleri
• Vergi levhasının fotokopisi
• Yeni tarihli faaliyet belgesi fotokopisi
• Ticari sicil gazetesi fotokopisi
• Sigorta işe giriş bildirgesi fotokopisi ( SSK giriş bildirgesi tekrar ve yeni işe giriş ise eski SSK işe giriş bildirgesi)
• 4 aylık sigorta bildirgesi fotokopisi
• Son üç aylık bordro fotokopisi
• Şirketin hesap cüzdan fotokopisi
• Gayrimenkul tapu fotokopisi
• Kredi kartları fotokopisi
• Turistik gidenlerden otel ve uçak rezervasyonları,
• Ticari Seyahatleriniz İçin Amerika’daki Firmadan Davetiye
( Amerika dan gönderilen davetiyenin bir sureti sizde diğerininse Amerika konsolosluğu vize departmanında olması gerekmektedir. )
• 2 Resim ( Arka fonu beyaz, yeni çekilmiş ve rötuşlanmamış )
• Pasaport ( Vize bitiş tarihi itibarıyla en az 6 ay süresi olan, varsa eski pasaportlarınız )
• Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 USD Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası

İşveren İçin Vize Başvuru Belgeleri

• Şirketin antetli kağıdına kaşeli ve imzalı olarak, Amerika konsolosluğu vize departmanına hitaben yazılmış, seyahat detaylarını ve vize talebinizi belirten dilekçe
• Ticari Sicil Gazetesi Fotokopisi
• Vergi Levhasının Fotokopisi
• İmza Sirküleri Fotokopisi
• Yeni Tarihli Faaliyet Belgesi Fotokopisi
• Hesap Cüzdan Fotokopisi
• Gayrimenkul Tapu Fotokopisi
• Kredi Kartları Fotokopisi
• Otel Ve Uçak Rezervasyonları,
• Ticari Seyahatleriniz İçin Amerika’daki Firmadan Davetiye ( Amerika dan gönderilen davetiyenin bir sureti sizde diğerininse Amerika konsolosluğu vize
departmanında olması gerekmektedir.)
• 2 Resim ( Arka Fonu Beyaz, Yeni Çekilmiş ve Rötuşlanmamış )
• Pasaport ( Vize bitiş tarihi itibarıyla en az 6 ay süresi olan, varsa eski pasaportlarınız )
Seyahat Süresini kapsayan mümkünse bir Amerikan şirketinden yapılmış Seyahat Sağlık Sigortası ( Standart bir teminatı olmayıp minimum 10.000 USD Teminatlı olmalıdır.)

Öğrenciler İçin Vize Başvuru Belgeleri

• Amerika Konsolosluğu vize departmanına hitaben dilekçe
• Okuldan yeni tarihli öğrenci belgesi
• 18 yaş dolmamış ise anne ve babadan Amerika’ya seyahat edebilmesi için muvafakat name
• Aile işveren ise veya bordrolu ise yukarıda belirtilen belgelerin tamamı eklenecektir.

İşveren ise evraklar;
• Şirketin antetli kağıdına kaşeli ve imzalı olarak, Amerika konsolosluğu vize departmanına hitaben yazılmış, seyahat detaylarını ve vize talebinizi belirten dilekçe
• Ticari Sicil Gazetesi Fotokopisi
• Vergi Levhasının Fotokopisi
• İmza Sirküleri Fotokopisi
• Yeni Tarihli Faaliyet Belgesi Fotokopisi
• Hesap Cüzdan Fotokopisi
• Gayrimenkul Tapu Fotokopisi
• Kredi Kartları Fotokopisi

Bordrolu ise;
• Şirketin antetli kağıdına kaşeli ve imzalı olarak, Amerika konsolosluğa hitaben, işveren tarafından yazılmış şirketteki görevinizi, seyahat detaylarını ve vize talebiniz
belirten dilekçe.
• Şirketin imza sirküleri
• Vergi levhasının fotokopisi
• Yeni tarihli faaliyet belgesi fotokopisi
• Ticari sicil gazetesi fotokopisi
• Sigorta işe giriş bildirgesi fotokopisi ( SSK giriş bildirgesi tekrar ve yeni işe giriş ise eski SSK işe giriş bildirgesi)
• 4 aylık sigorta bildirgesi fotokopisi
• Son üç aylık bordro fotokopisi
• Şirketin hesap cüzdan fotokopisi
• Gayrimenkul tapu fotokopisi
• Kredi kartları fotokopisi
• 2 Resim ( Arka fonu beyaz, yeni çekilmiş ve rötuşlanmamış )
• Pasaport ( Vize bitiş tarihi itibarıyla en az 6 ay süresi olan, varsa eski pasaportlarınız )
• Seyahat Süresini Kapsayan 30.000 ? Teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası
• Anne veya Babanın geçerli yada eski Amerika vize si varsa fotokopileri

Avustralya Vizesi

Öğrenci Vizesi (Sınıf 570, 571, 572, 573, 574) Başvuruları İçin Gerekli Olan Belgelerin Listesi

LÜTFEN BAŞVURU VE DAVET FORMLARINDAKİ TÜM SORULARI TAM VE EKSİKSİZ DOLDURDUĞUNUZDAN VE GEREKEN BELGELERİ EKLEDİĞİNİZDEN EMİN OLUNUZ.
TAM DOLDURULMAMIŞ VE EKSİK BELGE İLE YAPILAN BAŞVURULAR İŞLEMLERİNİZİN UZAMASINA SEBEP OLABİLİR.
PASAPORTUNUZ VE DİĞER İADE GEREKEN BELGELER BAŞVURUNUZ NETİCELENDİĞİ ZAMAN KURYE İLE ADRESİNİZE GÖNDERİLECEKTİR. PASAPORTUNUZU TESLİM ALDIĞINIZDA KURYE HİZMETİNİN BEDELİNİ ÖDEMENİZ İSTENECEKTİR.

Öğrenci vizesi hakkında daha detaylı İngilizce bilgi için lütfen tıklayın:
http://www.immi.gov.au/students/students/chooser/

• Başvuru Formu (form 157A) ;
• Başvuru sahibinin öğrenim görmeyi planladığı Avustralya’daki öğrenim kurumundan öğrenci olarak kabul edildiğini belirten ön kabul yazısı;
• Başvuru sahibinin eğitim, yaşam ve seyahat masraflarının karşılanabileceğine dair kanıtlar;
• Başvuru sahibi yalnızca İngilizce-ELICOS (sınıf 570) veya ilköğretim / ortaöğretim (sınıf 571) ve ara meslek eğitimi (sınıf 572) için başvuruyorsa; başvuru tarihinden en az 3 ay önce yeterli miktarın hesaba yatırıldığını ve halen aynı hesapta olduğunu gösteren mali belgeler – mali yeterlilik sahibi kişinin sürekli geliri olduğunu gösteren belgeler (halen çalışıyor ise maaş bordroları, emekli ise emekli banka hesap cüzdanı, vs;
• Başvuru sahibi yalnızca meslek eğitimi (sınıf 572) için başvuruyorsa yeterli derecede İngilizce bilgisi olduğunu gösteren İngiliz Kültür Derneği’nin yaptığı (IELTS) sınav sonucu;
• Başvuru sahibinin daha önce tamamladığı eğitimine ait belgeler (Lise diploması / ön lisans diploması / lisans diploması / yüksek lisans diploması / doktora derecesi vs) ;
• Başvuru sahibi evli ise evlenme cüzdanının; boşanmış ise boşanma belgesinin aslı veya Avustralya Makamları’nca veya noterce ‘ASLININ AYNISIDIR’ damgalı kopyaları;
• Nüfus kayıt örneği aslı ( Başvuru sahibinin annesi, babası, tüm kardeşleri, varsa- tüm eşleri ve tüm çocuklarının gösterildiği – kişilerin olayları bölümünde düşünceler kısmı ile beraber);
• Sabıka kaydı aslı (başvuruya dahil edilen 16 yaşından büyük herkes için gereklidir). Son 10 sene içerisinde, 12 ay veya daha fazla bulunduğunuz ülkelere ait sabıka kaydı da gerekmektedir;
• Bütün soruları tam ve eksiksiz olarak doldurulmuş Form 80 (başvuruya dahil edilen 18 yaşından büyük tüm erkekler için gereklidir);
• Nüfus cüzdanı (resimli) aslı veya Avustralya Makamları’nca veya noterce ‘ASLININ AYNISIDIR’ damgalı kopyası, (başvuruya dahil edilen herkes için gereklidir);
• 4 adet yeni çekilmiş renkli vesikalık resim (başvuruya dahil edilen herkes için);
• Türk vatandaşı erkekler için – askerlik yükümlülüğünün yerine getirildiği veya tecil edildiğini gösteren belgenin aslı veya Avustralya Makamları’nca veya noterce ‘ASLININ AYNISIDIR’ damgalı kopyası;

** İstenilen belgeler orijinalleri veya noter tasdikli kopyaları ile sunulmalıdır. İngilizce olmayan tüm belgeler
• noterden onaylanmış tercüme veya
• yeminli tercümanlar/mütercimler derneklerinden herhangi birine üye olan tercüman/mütercim tarafından yapılmış tercüme veya
• Avustralya’nın Tercümanlar ve Mütercimler Ulusal Akreditasyon Kurumu’nca (NAATI) tercümanlığı/mütercimliği kabul edilmiş kişiler tarafından İngilizceye tercüme
edilmiş olarak getirilmelidir. Belgelerin yukarıdaki vasıfları taşıyan bir tercüman/mütercim tarafından tercüme edildiğini gösteren belgenin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Turist Vizesi (Sınıf 676) Başvuruları İçin Gerekli Olan Belgelerin Listesi

LÜTFEN BAŞVURU VE DAVET FORMLARINDAKİ TÜM SORULARI TAM VE EKSİKSİZ DOLDURDUĞUNUZDAN VE GEREKEN BELGELERİ EKLEDİĞİNİZDEN EMİN OLUNUZ. TAM DOLDURULMAMIŞ VE EKSİK BELGE İLE YAPILAN BAŞVURULAR İŞLEMLERİNİZİN UZAMASINA SEBEP OLABİLİR.

PASAPORTUNUZ VE DİĞER İADE GEREKEN BELGELER BAŞVURUNUZ NETİCELENDİĞİ ZAMAN KURYE İLE ADRESİNİZE GÖNDERİLECEKTİR. PASAPORTUNUZU TESLİM ALDIĞINIZDA KURYE HİZMETİNİN BEDELİNİ ÖDEMENİZ İSTENECEKTİR.

Turist/Ziyaretçi Vizesi hakkında daha detaylı İngilizce bilgi için lütfen tıklayın: http://www.immi.gov.au/visitors/tourist/

Kontrol Listesi:
• Başvuru Formu (form 48R) ;
• Davet yazısı (Avustralya’da ziyaret edeceğiniz akrabalarınızca / arkadaşlarınızca imzalanmış)
• Davet eden kişinin Avustralya Vatandaşlık belgesinin veya Avustralya pasaportunun veya Avustralya ikamet izninin kopyaları;
• 1 adet yeni çekilmiş renkli vesikalık resim ve varsa pasaportunuza kayıtlı ve sizinle beraber seyahat edecek olan çocuklarınızın (2 yaş ve üzeri) birer resimleri;
• Çalışıyorsanız; işvereninizden görevinizi, izin sürenizi ve dönüşünüzde aynı işyerinde çalışmaya devam edeceğinizi gösteren yazı, maaş bordronuz, SSK veya Emekli Sandığı numaranız; işveren iseniz: işyerinizin ticaret sicil kaydı, vergi levhası, BAĞ-KUR numaranız; emekli iseniz; emekli kimliği ve maaş cüzdanı; öğrenci iseniz; öğretim kurumunuzdan kayıtlı öğrenci olduğunuza dair belge;
• Avustralya ziyaretinizin masraflarını karşılayabilecek durumda olduğunuzu gösteren belgeler (banka hesap cüzdanları, tapu, maaş bordrosu, vs) ;
• Avustralya’ya seyahat edecek olan 18 yaşından küçük kişiler için anne ve babasının imzaladığı seyahate izin verdiğini gösteren noter tasdikli muvafakat name, 18 yaşından küçük kişiler için kalacakları yeri ve desteği garantileyen Avustralya’daki velilerinden mektup;
• Pasaportunuz (en az Avustralya’da kalacağınız süre kadar geçerli olmalıdır) ;
• Başvuru formu ve gerekli dokümanlar posta ile gönderilebileceği gibi, elden teslim etmekisteyenlerin elçiliğimiz telefonundan (+ 90 312 459 9550) randevu almaları gerekir.
• Bazı özel durumlarda, Elçiliğin anlaşmalı doktorları tarafından muayene olmanız istenebilir.

Askerlik

Askerlikle İlgili Detaylara http://londra.meb.gov.tr/  Adresinden Ulaşabilirsiniz.
• Askerlik Tecili
Erkek öğrencilerin yurtdışına eğitim amaçlı çıkabilmeleri için öncelikle askerliğinizi yapmış yada tecil ettirmiş olmanız gerekmektedir. Yurtdışında eğitimine devam ederken askerlik tecil süresi gelen öğrencilerin askerlik tecili için gerekli belgelerle bulundukları ülkelerdeki Türkiye Konsolosluğu Eğitim Müşavirliği bölümüne mektupla veya şahsen başvurmaları gerekmektedir.Orta, lise veya üniversite seviyesinde öğrenci statüsünde olanlar; Öğrenci statüsünde yurtdışında bulunan vatandaşlar askerliklerini bağlı bulundukları eğitim müşavirliği veya ateşliği vasıtasıyla 29 yaşlarına kadar erteletebilirler. Bu işlem için önceden yurtdışında öğrencilik statülerinin tanınması ve öğrenci dosyalarının açılması gerekmektedir. Yurtdışında yüksek lisans ve doktora yapanlar; Bu koşullardan birine uyan yükümlüler yine eğitim müşavirliği veya ataşelikleri aracılığı ile askerliklerini 36 yaşını dolduruncaya kadar erteletebilirler.Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren veya bir meslek yada sanat mensubu sıfatı ile yurtdışında bulunanlar; Yurtdışında geçici veya sürekli oturma ve/veya çalışma iznine sahip olarak işçi veya işveren sıfatıyla çalışan vatandaşların her türlü askerlik işlemleri 38 yaşlarını doldurdukları yılın Aralık ayı sonuna kadar ertelenebilir. Fakat unutulmaması gereken nokta, ertelemenin her 2 yılda bir yapılması gerektiğidir.

• Dövizli-bedelli askerlik için aranan koşullar neler?

1. Oturma veya çalışma iznine sahip olarak en az 3 yıl süre ile yabancı bir ülkede işçi, işveren veya herhangi bir meslek yada sanat sahibi olarak çalışmak ve bu statüyü, askerlik yükümlülüğü tamamlanıncaya kadar kaybetmemiş olmak;

2. Bir hizmet akdine dayanarak yabancı bayraklı gemilerde en az 3 yıl süre ile gemi adamı olarak çalışmış olmak;

3. Başvuruları en geç 38 yaşını doldurduğu yılın sonuna kadar yapmış olmak;

4. 15 Mart, 15 Haziran, 15 Eylül, 15 Aralıkta başlayan 1 aylık temel eğitim dönemlerinden seçilecek celp dönemi için en az 6 ay önceden başvurmak;

• Erteleme veya dövizle askerlik imkanlarından yararlanan yükümlüler bir takvim yılında 6 aydan fazla Türkiye´de kalmaları halinde, bu haklarını kaybederler. Yine, döviz ödeme yükümlülüğü ve fiili hizmet yükümlülüğünden herhangi birini yerine getirmeden Türkiye´ye kesin dönüş yapanlar dövizle askerlik haklarını kaybederler Kimler bedelli-dövizli askerlik yasası kapsamına girmez?

1. Ücret ve maaşları karşılığı dövizleri Türkiye´den transfer edenler;

2. 1 aylık temel askerlik eğitimini yapmadan ve taksitlerinin tamamını ödemeden yurda kesin dönüş yapanlar ile yurtdışında oturma veya kalma iznine sahip olmakla beraber temel eğitimde gelecek süre hariç olmak üzere, dövizli askerlik yükümlülüğü süresi içerisinde her yıl toplam 6 aydan fazla Türkiye´de kalanlar;

3. Resmi burslu ve resmi pasaport ile Yurtdışında bulunanlar (Hizmet pasaportu, diplomatik pasaport)